Chính sách bảo mật

Phần mềm UpSEO (sau đây gọi là "UpSEO") tôn trọng quyền riêng tư của người dùng truy cập bất kỳ trang web nào trong tầm kiểm soát của UpSEO, bao gồm nhưng không giới hạn ở trang UpSEO nằm ở https://www.upseo.com. Chính sách sau đây có hiệu lực đối với tất cả các trang web do UpSEO sở hữu và điều hành:

Nếu bạn đăng ký truy cập demo, mua sản phẩm, cập nhật sản phẩm hoặc nhận bất kỳ thông tin bổ sung nào, tại bất kỳ trang web UpSEO nào, bạn có thể nhận được e-mail theo dõi không thường xuyên từ UpSEO để thông báo cho bạn về các chương trình khuyến mãi hoặc nâng cấp sản phẩm. Thỉnh thoảng, UpSEO có thể gửi một "cookie" đến máy tính của bạn. Thông tin này được thu thập để xác định tài khoản của bạn với nguồn quảng cáo đã đưa bạn đến trang web hoặc để cá nhân hóa trải nghiệm duyệt web của bạn.

Tất cả các lời chứng thực xuất hiện trên các trang web UpSEO đã cho phép được đưa vào. Thông tin được trình bày cho chúng tôi sẽ không được đăng trừ khi được phép.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn được xóa khỏi bất kỳ danh sách khách hàng nào, bạn có thể yêu cầu xóa bằng cách gửi email cho chúng tôi tại đây. Hoặc, bạn có thể tự xóa mình khỏi bất kỳ thư nào bằng cách nhấp vào liên kết "hủy đăng ký" ở cuối mỗi email tôi gửi.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi, chỉ cần gửi một vé hỗ trợ! Để bảo vệ tốt hơn tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin của bạn, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin của bạn.